Szkodniki roślin uprawnych

Rocznie straty spowodowane przez szkodniki w plonach sianych na całym świecie wynoszą nawet kilkanaście procent. Organizmy żerujące na różnorodnych roślinach osłabiają wzrost tych ostatnich lub przyczyniają się do całkowitego wyniszczenia sadzonki. Rolnictwo oraz ogrodnictwo dostarczają człowiekowi pożywienie, dlatego walka ze szkodnikami okazuje się bardzo ważna. Jeśli nie będziemy umieli radzić sobie z zagrożeniem, w efekcie szkodliwe pasożyty zdominują nasze pola i szklarnie. Na szczęście od lat prowadzone są w laboratoriach badania i testy, które mają uefektywnić walkę z różnymi agrofagami. Każda osoba posiadająca szklarnię, pole czy ogród musi wiedzieć jak radzić sobie z najczęściej występującymi szkodnikami. Aby podjąć jednak trud związany z leczeniem rośliny, trzeba najpierw poznać wroga. Wspomniana wiedza sprawi, że rozprawimy się z kłopotem szybko i na długo.

O szkodnikach w ogóle

Co możemy rozumieć pod pojęciem „szkodniki”? Okazuje się, że są to wszystkie organizmy,  które w jakiś sposób (najczęściej poprzez pożywianie się) szkodzą przestrzeniom rolnym czy leśnym. O szkodnikach możemy również mówić w kontekście całego przemysłu spożywczego. Jak się bowiem okazuje, szkodniki roślin mogą niszczyć plony już po ich zerwaniu. Na przykład w magazynie czy na hali produkcyjnej. Ciekawostką jest fakt, iż przed szkodnikami musimy również chronić książki czy zbiory muzealne.

O szkodnikach w szczególe

Ogólne nazewnictwo szkodników obejmuje tak naprawdę całe grupy i podgrupy różnorodnych organizmów żerujących na roślinach. Do najpopularniejszych i najgroźniejszych szkodników należą między innymi:

  • ślimaki – nie wszystkie ślimaki możemy zaliczyć do szkodników roślin. Niektóre mięczaki dla przykładu żywią się glonami lub pokarmem mięsnym. Niemniej jednak spora grupa wspomnianych organizmów to ślimaki roślinożerne. Szkodniki tego rodzaju żywią się przede wszystkim liśćmi, kwiatostanem, pędami oraz korzeniami (czyli tak naprawdę prawie wszystkim częściami roślin). Problem ze ślimakami rozwiązują zabiegi agrotechniczne, nawozy mineralne oraz nieco żmudne wyłapywanie tych niewielkich zwierzątek;
     
  • owady – a raczej insekty, ponieważ tak poprawnie określa się szkodniki z tej grupy organizmów w przestrzeniach rolniczych oraz ogrodniczych. Warto mieć świadomość tego, że wśród owadów znajduje się największa część szkodników roślin uprawnych. Z reguły populacja takich szkodników szybko rośnie, dlatego skutecznym rozwiązaniem problemu okazuje się użycie preparatów chemicznych.

Ochrona roślin przed szkodnikami

Warto mieć świadomość tego, że o rośliny musimy dbać nie tylko podczas ataku szkodników. Jeśli dobrze zabezpieczymy plony i sadzonki, możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia. Obecnie możemy wyróżnić kilka metod, dzięki którym każdy ogrodnik czy rolnik wzmocni odporność swoich roślin. Warto wspomnieć tutaj między innymi o:

  • metodzie agrotechnicznej – strategia agrotechniczna skupia się przede wszystkim na tym, by profilaktycznie chronić rośliny i plony. Jeśli zawczasu zadbamy o nasze pole czy ogród, szkodniki będą trzymały się od sadzonek z daleka. Do metod agrotechnicznych zaliczamy między innymi regularne wyrywanie chwastów z korzeniami, płodozmian, przestrzeganie terminów związanych z sianiem i zbieraniem roślin;
     
  • metodzie chemicznej – strategia chemiczna wymaga użycia specjalnych preparatów chemicznych, dzięki którym szkodnik zostanie pokonany szybko i ostatecznie. Warto jednak zaznaczyć, iż w miarę możliwości unika się stosowania wyłącznie metody chemicznej, gdyż może mieć ona negatywny wpływ również na sadzonki. Obecnie prowadzone są badania, których celem jest zastąpienie substancji chemicznych produktami naturalnymi;

  • metodzie biologicznej – strategia biologiczna zakłada, że szkodnik może być pokonany przez swojego naturalnego wroga (inny organizm). Nierzadko na tereny „okupowane” przez szkodnika trzeba samodzielnie sprowadzić jego przeciwnika. Co wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem, ponieważ niektóre gatunki nie występują w naszym kraju czy nawet na naszym kontynencie. Co więcej, istnieje ryzyko, że populacja wymknie się spod kontroli i zasiedli sztucznie nasze tereny mieszkalne. 

Pomoc specjalistów

Bardzo często osoby posiadające przydomową szklarnię czy własny ogród zajmują się wymienionymi miejscami wyłącznie hobbystycznie. Brak odpowiednich umiejętności czy wiedzy na tematy związane ze szkodnikami mogą szybko zakończyć żywot naszych roślin. Jeśli zauważymy obecność szkodnika lub zaniepokoi nas niezdrowy wygląd rośliny, powinniśmy przede wszystkim sprowadzić do sadzonek specjalistę. Warto mieć w zanadrzu numer do profesjonalnego i zaufanego ogrodnika. Bardziej doświadczeni hobbyści mogą szukać pomocy na stronach i forach internetowych poświęconych ogrodnictwu oraz walce ze szkodnikami. Internauci zajmujący się na co dzień ogrodnictwem i pasjonujący się roślinami z pewnością szybko odpowiedzą na nasz apel. 

Walka ze szkodnikami roślin to nie przelewki. Żerujące organizmy potrafią szybko pozbawić nasze sadzonki tego, co najlepsze. Warto zatem obserwować ogród i przede wszystkim profilaktycznie chronić wszystkie rośliny w ogrodzie czy szklarni. Stosując metody agrotechniczne zapewniamy roślinom maksymalną ochronę, dzięki której ryzyko pojawienia się jakiegokolwiek szkodnika zostaje naprawdę zmniejszone. W razie potrzeby – jeśli szkodnik zacznie pojawiać się w okolicy naszych upraw – możemy zastosować metody biologiczne lub chemiczne. Te ostatnie z pewnością rozwiążą problem. Musimy jednak pamiętać, by preparaty stosować z umiarem i bardzo rozważnie.